Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2021, 122 lata Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Zamówienia do kwoty 130 tys. zł.

Zapytanie ofertowe na dostawy łóżeczek noworodkowych z materacykiem.

Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji węzła cieplnego na terenie szpitala.

Zapytanie ofertowe na dostawy kocy, poduszek i kołder.

Zapytanie ofertowe na dostawy materiałów do sterylizacji.

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na Przebudowie schodów zewnętrznych budynku dawnego Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

Zaprojektowanie i wybudowanie wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej na Oddziale Pediatrycznym w gabinecie zabiegowym oraz izolatce.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeglądu, konserwacji sprzętu przeciwpożarowego w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zakup gaśnic.

Wymiana instalacji zimnej wody w pawilonie D

Zapytanie ofertowe na zakup Audiometru.

Dostawa narzędzi dla potrzeb bloku operacyjnego oddziału laryngologii.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2021 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone