Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

POLITYKA JAKOŚCI

Wydanie 05

POLITYKA JAKOŚCI

 

 

MISJĄ NASZEGO SZPITALA JEST:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG W ATMOSFERZE SPOKOJU, ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA

 

Strategicznym celem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach jest ciągłe zapewnienie pacjentom korzystającym z usług Szpitala, wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej przy jednoczesnym spełnianiu potrzeb, wymagań i oczekiwań pacjentów.

 

Nasi pacjenci mogą czuć się bezpiecznie, gdyż świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego, ratownictwa medycznego, rehabilitacji oraz diagnostyki udzielane są z należytą starannością.

 

Dyrekcja Szpitala postawiony cel zamierza osiągać poprzez odpowiednie zarządzanie szpitalem ukierunkowane na:

  • poszerzanie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych i wdrażanie nowoczesnych metod leczenia,
  • pozyskiwanie nowoczesnej i bezpiecznej bazy diagnostyczno – terapeutycznej,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych zatrudnionego personelu,
  • poprawę bezpieczeństwa pacjenta korzystającego z usług szpitala,
  • racjonalną gospodarkę finansami szpitala umożliwiającą realizację przyjętych kierunków zarządzania,
  • podnoszenie standardu warunków pobytu pacjenta,
  • poprawę obsługi pacjenta w zakresie procesu komunikacji oraz przestrzegania praw pacjenta,
  • stworzenie personelowi przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy,
  • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • utrzymanie i doskonalenie funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

 

Polityka Jakości jest znana wszystkim pracownikom Szpitala oraz podana jest do wiadomości wszystkim zainteresowanym. Dyrektor Szpitala deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji Polityki Jakości oraz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

 

W realizacji celów Polityki Jakości bierze udział każdy pracownik. Obowiązkiem pracowników jest przestrzeganie postanowień polityki oraz wdrożonych procedur i instrukcji, jak również wykazywanie inicjatywy w zakresie prac nad utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

 

 

 

Skierniewice, 30.06.2023 r.

 

Polityka Jakości w formacie PDF

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone