Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2022    123 lata Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

POLITYKA JAKOŚCI

MISJĄ NASZEGO SZPITALA JEST:

„NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG W ATMOSFERZE SPOKOJU, ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA"
- to nadrzędne hasło przyświecające wszelkim działaniom
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach

Skierniewice, dnia 2019-05-28

Misja szpitala z formacie PDF  


Polityka Jakości w formacie PDF 

Wydanie 04

Polityka Jakości

Strategicznym celem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach jest ciągłe zapewnienie pacjentom korzystającym z usług Szpitala, wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej przy jednoczesnym spełnieniu potrzeb, wymagań i oczekiwań pacjentów.

Nasi pacjenci mogą czuć się bezpiecznie, gdyż świadczenia zdrowotne udzielane są z należytą starannością.

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

  • poszerzanie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych i wdrażanie nowoczesnych metod leczenia odpowiadających wymaganiom współczesnej wiedzy medycznej,
  • doskonalenie jakości naszych usług pozwalające na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, komfortu i troskliwej opieki pacjentom Szpitala,
  • udoskonalanie bazy diagnostyczno – terapeutycznej,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu,
  • racjonalną gospodarkę finansami Szpitala umożliwiającą realizację przyjętych kierunków działania,
  • wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami
  • normy ISO 9001, poprzez wypracowanie bezpiecznych i efektywnych procedur postępowania.


Polityka Jakości znana jest wszystkim pracownikom Szpitala oraz podana jest do wiadomości wszystkim zainteresowanym. Dyrektor Szpitala deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji Polityki Jakości oraz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Wszystkich Pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach czynię współodpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, jak również zobowiązuję do wykazywania inicjatywy w zakresie prac nad wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością.

 

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach

Skierniewice, dnia 2019-05-28

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP
2014-2022 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone