Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Zamówienia do kwoty 130 tys. zł.

Zapytanie ofertowe na usługę odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę odczynników histopatologicznych i materiałów zużywalnych.

Dostawa błon i odczynników do pracowni RTG Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Dostawa wózków wielofunkcyjnych, zabiegowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na przedłużenie (kontynuacja) licencji oprogramowania antywirusowego Kaspersky Endpoint Security for Busines- Advanced

Zapytanie ofertowe na wykonanie testów specjalistycznych aparatów rtg, tomografu i mammografu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Dostawa rękawic chirurgicznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na dostawę obuwia medycznego dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Przeprowadzenie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dostawa wraz z montażem lampy operacyjnej jednoczaszowej.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone