Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2022, 123 lata Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Zakończenie projektu POIŚ - 2014-2020

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zakończył
w ubiegłym miesiącu finansowany z funduszy Unii Europejskiej projekt
pn. „Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach"            
w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przypomnijmy, całkowita wartość projektu to 2 894 125,00 zł.

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0165/17 Szpitalny Oddział Ratunkowy naszej jednostki został doposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, które pozwolą na sprawne wykonywanie szeregu zabiegów i interwencji ratujących ludzie życie (pełną listę urządzeń wraz z opisem ich funkcji znajdą Państwo na naszym proflu na Facebooku http://bit.ly/2P8KPlu). 

Nowe, specjalistyczne urządzenia znajdujące się na tym Oddziale to kolejny krok w celu kompleksowej popawy infrastruktury medycznej na terenie naszego powiatu oraz zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego jego mieszkańców. 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2022 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone