Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentację medyczną udostępniamy pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, za pośrednictwem Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej - budynek Adminstracji Szpitala, ul. Rybickiego 1, pok. nr 15,
tel. (46) 834 08 48, statystyka@wsz-skier.pl

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Wniosek o udostęnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej 


Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą, zgodnie z cennikiem usług medycznych Szpitala:
• 14,38 zł (brutto) – za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej,
• 0,50 zł (brutto) – za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej (bez względu na format),
• 2,87 zł (brutto) – za udostępnianie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych.

 

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MZ. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r .(Dz. U. z 2022 r. poz. 1304 t.j.), ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06.11.2008r. (Dz. U. z 2022 poz. 1876 t.j.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dnia, 28.12.2022 r.

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone