Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2022, 123 lata Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Zamówienia publiczne

Od 1 kwietnia 2016 r. informacje o nowych zamówieniach publicznych są publikowane w biuletynie BIP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

BIP WSZ w Skieniewicach - zamówienia publiczne

Wstępne ogłoszenia informacyjne UE

Zapytanie ofertowe usługa wykonania Studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu planowanego do aplikowania ...

Zapytanie ofertowe usługa wykonania Studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla planowanego projektu...

 

Zapytanie ofertowe usługa wykonania Studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu planowanego do aplikowania ...

Dostawy darbopoetyny - przetarg nieograniczony.

Dostawy materiałów szewnych, znak sprawy: WSZ.DAT.261/10/2016

Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu pacjentów na dializoterapie zamieszkałych na obszarze obsługiwanym przez Stacje Dializ WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Dostawa leków, substancji recepturowych i wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, znak sprawy: WSZ.DAT.261/7/2016.

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, znak sprawy: WSZ.DAT.261/6/2016.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2022 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone