Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Zamówienia do kwoty 130 tys. zł.

Zapytanie ofertowe na odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych z obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na dostawy błon i odczynników dla pracowni RTG.

Zapytanie ofertowe na dostawy odczynników histopatologicznych i materiałów zużywalnych.

Realizacja zadania obejmująca kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników medycznych w rozumieniu art.2 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej – Umowa dotacji z Województwem Łódzkim.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w Wojewódzkim szpitalu zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu rehabilitacyjnego Aparat do ultradźwięków dla Oddziału Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na dostawy środków opatrunkowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zpytanie ofertowe na usługę polegającą na wykonaniu testów specjalistycznych aparatów oraz związanych z nimi urządzeń pomocniczych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą: "Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach dla potrzeb pacjentów szpitala w tym osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia dostępności i likwidacji barier architektonicznych".

Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na plus" na 2023r.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone