Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Zamówienia do kwoty 130 tys. zł.

Zapytanie ofertowe na usługę outsourcingu druku dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych z obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy technicznej pawilonu A Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału i Zakładu Rehabilitacji Szpitala w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na dostawy błon i odczynników do pracowni RTG w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych z obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na dostawę fartuchów RTG, kołnierzy ochrony tarczycy oraz okularów ochronnych.

Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji węzła cieplnego na terenie szpitala.

Zapytanie ofertowe na wykonanie testów specjalistycznych aparatów rtg, tomografu i mammografu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone