Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć

Kierownik

lek. Joanna Berner

 tel. 46 834 07 03

 

Pielęgniarka Koordynująca

Dorota Dzius

tel. 46 834 08 16

Sekretarka Medyczna

tel. 46 834 08 30

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy znajduje się obok wejścia głównego do szpitala, realizuje usługi w systemie całodobowym.

tel.  46  834 08 17

całodobowy adres mailowy do SOR: sor.skierniewice@wsz-skier.pl

 

TRYB OBSŁUGI PACJENTÓW SOR

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego informuje się, że:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegającej na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie

niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Osoby wymagające realizacji świadczeń

w SOR podlegają ocenie stanu zdrowia i są przydzielone do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia im świadczeń zdrowotnych:

 • kolor czerwony: oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
 • kolor pomarańczowy: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
 • kolor żółty: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
 • kolor zielony: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
 • kolor niebieski: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut;

 Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

 • W dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta;
 • Na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie pomiędzy godziną 18:00 a 8:00 rano dnia następnego; w soboty, niedziele i święta całodobowo.

 

Pogotowie Ratunkowe funkcjonuje jako odrębny podmiot prawny, niezależnie od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. S. Rybickiego w Skierniewicach.

 

Kiedy wezwać pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?


Wezwanie Zespołów Ratownictwa Medycznego lub zgłoszenie się do SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

 

Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • nagły ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi,
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • masywny krwotok z dróg rodnych,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • udar cieplny,
 • wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie lub utoniecie,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległa rana, będąca efektem urazu,
 • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się,
 • dokonana próba samobójcza.

W ramach działań SOR nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty,
 • badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego,
 • profilaktyki pierwotnej – szczepienia oraz kontynuacji leczenia POZ – np. planowe zastrzyki.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone