Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Przyjęcie do szpitala

Uprzejmie informujemy, iż planowe przyjęcia do naszego szpitala odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 10.00, przy czym na piątki planowane są te hospitalizacje, które mogą być wykonane tego samego dnia.
Nie przyjmujemy pacjentów do hospitalizacji planowej w soboty, niedziele i święta.

Zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala:

  1. Skierowanie od lekarza (nie jest wymagane od pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia oraz kobiet zgłaszających się do porodu).
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i nr PESEL - Szpital ma prawo zweryfikować poprawnie Państwa dane osobowe.
  3. Dokumentacja medyczna istotna dla podejmowanego leczenia szpitalnego (wyniki badań lekarskich, wyniki badań dodatkowych - laboratoryjnych, obrazowych, ostatnie karty wypisowe ze szpitala lub inne ważne dokumenty dot. stanu zdrowia, jeżeli są w Państwa posiadaniu).

 

W przypadku osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:

  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
  • lub Certyfikat Zastępczy,
  • lub poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP).

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice

 

Z pełną treścią Klauzuli Informacyjnej mogą Państwo zapoznać się TUTAJ.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone