Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Przyjęcie do szpitala

Uprzejmie informujemy, iż planowe przyjęcia do naszego szpitala odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 10.00, przy czym na piątki planowane są te hospitalizacje, które mogą być wykonane tego samego dnia.


Nie przyjmujemy pacjentów do hospitalizacji planowej w soboty, niedziele i święta.

 

Zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala:

  1. Skierowanie od lekarza (nie jest wymagane od pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia oraz kobiet zgłaszających się do porodu)
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i PESEL.
  3. Dokumentacja medyczna istotna dla podejmowanego leczenia szpitalnego (wyniki badań lekarskich, wyniki badań dodatkowych - laboratoryjnych, obrazowych, ostatnie karty wypisowe ze szpitala lub inne ważne dokumenty dot. stanu zdrowia, jeżeli są posiadane)

 

W przypadku osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:

  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
  • lub Certyfikat Zastępczy,
  • lub poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP).

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 922) uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice. Prosimy o zapoznanie się z poniższą Klauzulą Informacyjną, dostępną do pobrania TUTAJ

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2021 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone