Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Przyjęcie do poradni specjalistycznej

Rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia:

 • osobistego,
 • telefonicznego,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej (np. student, niepracujący małżonek),
 • poprzez e-rejestrację dostepną TUTAJ

 

Zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu:

 1. Skierowanie od lekarza (jeśli jest wymagane, informacja o trybie przyjęć znajduje się w opisie każdej poradni TUTAJ)
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Nr PESEL
 4. NIP zakładu pracy (osoby pracujące)
 5. Dokumentacja medyczna istotna dla podejmowanego leczenia (wyniki badań lekarskich, wyniki badań dodatkowych - laboratoryjnych, obrazowych, ostatnie karty wypisowe ze szpitala lub inne ważne dokumenty dot. stanu zdrowia, jeżeli są posiadane)

W przypadku osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:

 • o Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • lub Certyfikat Zastępczy,
 • lub poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP).

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice
 

Z pełną treścią klauzuli informacyjnej mogą Państwo zapoznać się TUTAJ

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone