Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2022    123 lata Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Przyjęcie do poradni specjalistycznej

Rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia:

 • osobistego,
 • telefonicznego,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej (np. student, niepracujący małżonek).

 

Zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu:

 1. Skierowanie od lekarza (jeśli jest wymagane, informacja o trybie przyjęć znajduje się w opisie każdej poradni TUTAJ)
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Nr PESEL
 4. NIP zakładu pracy (osoby pracujące)
 5. Dokumentacja medyczna istotna dla podejmowanego leczenia (wyniki badań lekarskich, wyniki badań dodatkowych - laboratoryjnych, obrazowych, ostatnie karty wypisowe ze szpitala lub inne ważne dokumenty dot. stanu zdrowia, jeżeli są posiadane)

 

W przypadku osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:

 • o Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • lub Certyfikat Zastępczy,
 • lub poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP).

 

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 922) uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice. Prosimy o zapoznanie się z poniższą Klauzulą Informacyjną, dostępną do pobrania TUTAJ

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP
2014-2022 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone