Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Zamówienia do kwoty 130 tys. zł.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym.

Zapytanie ofertowe na dostawę kocy, poduszek i kołder.

Dostawa mankietów ciśnieniowych, czujników oraz przewodów do urządzeń medycznych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej jednorocznej kontroli budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na usługę outsourcingu druku dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na usługę odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Świadczenie usługi transportu, odbioru i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach wraz z dzierżawą pomieszczeń.

Zapytanie ofertowe na usługę konsultacji i wsparcia Zamawiającego w wypełnieniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 05.07.2018 o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w zakresie operatora usługi kluczowej w sektorze ochrony zdrowia, polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy oraz obrocie i dystrybucji produktów leczniczych.

Dostawa worków foliowych na odpady, worków na zwłoki, mydła w płynie i drobnego sprzętu gospodarczego.

Zapytanie ofertowe na usługę odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone