Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2021, 122 lata Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Projekty UE

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach został Beneficjentem programu unijnego pn.

"Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach" (Nr POIS.09.01.00-00-0165/17) w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020"

Rozpoczęcie projektu 
Zakończenie projektu

 

 

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. S. Rybickiego w Skierniewicach w dniu 30 sierpnia 2018 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

"Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach".

 Szczegóły realizacji projektu

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2021 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone