Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

O nas

Historia szpitala w Skierniewicach sięga końca XIX wieku, kiedy to w 1899 roku, po latach starań, dzięki Stanisławowi Rybickiemu powstał pierwszy szpital z prawdziwego zdarzenia w mieście powiatowym, wówczas pozostającym w granicach administracyjnych zaboru rosyjskiego.

Stanisław Rybicki to postać niezwykle barwna. Filozof, podróżnik, ale i utalentowany artystycznie lekarz-położnik, przybył do Skierniewic w 1867 roku niedługo po tym, jak otrzymał dyplom lekarski skończywszy Szkołę Główną w Warszawie. Od początku swojego pobytu w Skierniewicach Rybicki angażował się w sprawy społeczne miasta, został on również mianowany lekarzem powiatowym miasta. To dzięki niemu powstała m.in. pierwsza w Skierniewicach straż ogniowa. Jednak starania warszawskiego lekarza od początku dążyły do powołania pierwszego w mieście nowoczesnego szpitala.

Gdy w 1867 utworzono powiat skierniewicki jasnym stało się, że dotychczasowy szpital-przytułek przy ul. Św. Stanisława nie odpowiadał potrzebom miasta powiatowego. Rozważano możliwość rozbudowy przytułku, lub budowy nowego szpitala. Dzięki silnej osobowości Rybickiego i jego konsekwentnym działaniom zdecydowano się na to drugie rozwiązanie. Ostatecznie, po wielu trudnościach w 1896 roku rozpoczęto budowę szpitala, którą ukończono trzy lata później.

Historyczny budynek szpitala istnieje do dzisiaj przy ul. Stanisława Rybickiego 1. Obecnie mieści się w nim siedziba administracji oraz kilka z przychodni przyszpitalnych.

Kolejną datą przełomową dla skierniewickiego szpitala jest rok 1965. Wraz z dynamicznym rozwojem miasta w okresie po II wojnie światowej rozbudowywano również skierniewicki szpital. W 1958 roku dysponował on już 180 łóżkami, a po oddaniu do użytku nowego, głównego budynku w 1965 roku szpital mógł przyjąć 230 pacjentów jednorazowo.

Kolejne lata to dalszy, dynamiczny rozwój Skierniewic związany z napływem okolicznej ludności, a tym samym dalszy rozwój szpitala. W 1975 roku, gdy Skierniewicom nadano prawa miasta wojewódzkiego, Wojewódzki Szpital Zespolony liczył już 459 łóżek (pracowało w nim wówczas 93 lekarzy).

Dzisiaj szpital rozwija się nadal. Obecnie pracuje w nim 96 lekarzy, niespełna 250 pielęgniarek i 30 położnych. Pacjenci są przyjmowani w 16 oddziałach szpitalnych, w planach jest uruchomienie kolejnych.

Pomimo reformy administracyjnej z 1999 roku, gdy Skierniewice spadły do rangi miasta na prawach powiatu grodzkiego, szpital pozostaje nadal w randze wojewódzkiego. Obecnie podlega Marszałkowi Województwa Łódzkiego.

oprac. Paweł Bruger

 

 

Bibliografia:

J. Józefecki, Dzieje Skierniewic 1359-1975, PWN, 1988

Praca zbiorowa, Stanisław Teofil Rybicki - lekarz i społecznik, Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach, 2006

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone