Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Rozpoczęcie projektu POIŚ - 2014-2020

Wojewódzki Szpital Zespolony im. S. Rybickiego w Skierniewicach aktualnie realizuje finansowany z funduszy Unii Europejskiej projekt pn. „Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach"
(Nr POIS.09.01.00-00-0165/17)
w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 2 894 125,00 zł.
Wartość dofinansowania z funduszy europejskich: 2 460 006,25 zł.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu skierniewickiego (woj. łódzkie).

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0165/17 ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej, zakupione zostaną następujące urządzenia i aparatura medyczna, służące poprawie funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSZ w Skierniewicach:

Aktualnie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. S. Rybickiego w Skierniewicach jest prowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawców ww. sprzętu i aparatury medycznej. Więcej informacji na temat postępowania można znaleźć na stronie internetowej BIP w zakładce Zamówienia Publiczne.

W celu zapewnienia realizacji projektów w sposób etyczny, jasny i przejrzysty stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości realizowanego programu unijnego każdy może zgłosić je do instytucji kontrolującej. Zgłoszenie może dotyczyć zarówno przedstawicieli instytucji w systemie realizacji Programu czy też podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjenci). W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2021 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone