Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Zakończenie projektu "Zakup i wdrożenie systemu informatycznego"

 

Z przyjemnością informujemy, że zakończona została realizacja projektu pn. „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach", w wyniku którego udostępniamy Państwu elektroniczne usługi:

 •  e-zwolnienie - wystawienie przez lekarza pacjentowi elektronicznego zwolnienie e-ZLA
 •  e-powiadomienia opiekuna - powiadomienie osoby upoważnionej o końcu hospitalizacji osoby podopiecznej, zmianie oddziału, potwierdzenie otrzymania wiadomości.
 •  e-dokumentacja - informacje o udzielonych świadczeniach medycznych, przegląd i pobranie wyników badań udostępnionych w HIS Uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez pacjenta
 •  e-zgoda - wyrażenie zgody w formie elektronicznej na dostęp do dokumentacji medycznej
 •  e-wywiad lekarski - rejestracja przez pacjentów odpowiedzi na pytania stanowiące wywiad lekarski, który jest rejestrowany w kontekście planowanej realizacji świadczenia medycznego
 •  e-Deklaracja POZ - możliwość rejestracji danych deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) składanych przez pacjentów obsługiwanych (zarówno użytkowników portalu jak i ich podopiecznych) oraz jej wydrukowanie w obowiązujących formatach

Dzięki realizacji projektu możliwe jest także świadczenie przez Szpital usług:

 • e-Kontrahent - usługa pozwalająca na obsługę badań zleconych przez jednostkę kontrahentowi, rejestrację pacjentów i usług dostępnych dla kontrahenta, rezerwację terminów usług, obsługę rezerwacji czy monitorowanie stanu realizacji usługi
 • telekonsultacje lekarz-lekarz – usługa umożliwia przeprowadzenie telekonsultacji lekarz-lekarz z udostępnieniem dokumentacji medycznej

Wdrożenie tak szerokiego zakresu usług było możliwe dzięki:

 1. wykonaniu przez firmę Infointegra Sp. z o.o. w ramach umowy nr WSZ.DZP.262.1/63/2019 z dnia 23 sierpnia.2019 r.
  • modernizacji sieci teleinformatycznej
  • dostaw i instalacji sprzętu: serwerów klastrowych, macierzy i systemu backupu
  • rozbudowy serwerów będących w posiadaniu szpitala
 2. dostawie przez firmę firmę Nexone Sp. z o.o. w ramach umowy nr WSZ.DAT.SZP.262.1.2/2020 z dnia 03 lutego 2020 r. sprzętu komputerowego:
  • komputerów PC
  • stacji diagnostycznej
  • urządzeń wielofunkcyjnych mono
  • systemu operacyjnego PC i biurowego
  • oprogramowania antywirusowego
 3. wykonaniu przez firmę CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w ramach umowy nr WSZ.DAT.SZP.261.1.59/2020 podpisanej w dniu 8 lipca 2020 r. prac polegających na:
  • rozbudowie oprogramowania systemu szpitalnego HIS część biała i RIS/PACS,
  • integracji z P1, integracji z Laboratorium, integracji z PACS/RIS
  • wdrożeniu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Portalu i e-usług on - line
  • przeprowadzeniu szkolenia HIS i szkolenia EDM
 4.  dostarczeniu przez firmę COMTEK Systems Paweł Szachowski w ramach umowy nr WSZ.DAT.SZP.261.1.83/2020 podpisanej w dniu 24 września 2020 r.:
  • drukarek opasek
  • czytników kodów liniowych
  • czytnika dowodów osobistych
  • PKI - kart dostępowych
  • czytników kart dostępowych
 5. rozbudowie przez firmę Asseco Poland S.A. w ramach umowy nr WSZ.DAT.SZP.261.1.97/2020 podpisanej w dniu 19 listopada 2020 r.
  • oprogramowania systemu szpitalnego- HIS część szara
Realizację projektu nadzorowała firma EF Consultancy Sp. z o.o. na podstawie umowy nr WSZ.DZP.262.2.31/2018 zawartej w dniu 18.10.2018 r.
Przewiduje się, że w 2022 roku liczba osób korzystających z usług on-line wyniesie 1756 osób/rok.
Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych co stanowi kwotę 1 381 488,00 zł.
Poniżej prezentujemy dokumentacje fotograficzną z realizacji projektu

 

 Stanowiska komputerowe

  


Serwery, macierze, KVM, UPS

 

 

Przełączniki sieciowe

 

 

Styk z Internetem

 

Drukarki A4

 

 

Drukarki A3

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone