Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Rozpoczęcie projektu "Zakup i wdrożenie systemu informatycznego"

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wojewódzki Szpital Zespolony im. S. Rybickiego w Skierniewicach w dniu 30 sierpnia 2018 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

„Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach".

 

Projekt zakłada wdrożenie 8 sztuk elektronicznych usług (o stopniu dojrzałości 4 – transakcja) umożliwiających:

- pełne załatwienie sprawy pacjentowi

 • e-zwolnienie
 • e-powiadomienia opiekuna
 • e-dokumentacja
 • e-zgoda
 • e-wywiad lekarski
 • e-deklaracja POZ

- pełne załatwienie sprawy zewnętrznemu świadczeniodawcy

 • e-kontrahent
 • Telekonsultacje lekarz-lekarz

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie powiatu skierniewickiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych. Inwestycja obejmie:

 • Modernizację sieci teleinformatycznej
 • Zakup i instalację sprzętu komputerowego ( w tym m.in. komputerów i serwerów)
 • Oprogramowanie systemowe i narzędziowe
 • Wdrożenie oprogramowania systemu szpitalnego (obejmującego rozbudowę HIS część biała i HIS część szara, rozbudowę RIS/PACS, integrację z P1, integrację z Laboratorium, integrację z PACS/RIS)
 • Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz Portal i e-usługi on-line)
 • Szkolenia (HIS, EDM)
 • Zarządzanie projektem i promocja projektu

Projekt jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców powiatu skierniewickiego i pracowników Szpitala, w tym kadry zarządzającej, do innych podmiotów z obszaru ochrony zdrowia oraz pośrednio do mieszkańców województwa łódzkiego i wszystkich zainteresowanych.
Założono, że w 2021 roku liczba osób korzystających z usług on-line wyniesie 1756 osób/rok.
Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.


Wartość całkowita projektu: 2 091 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 387 200,00 zł

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone