Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2022, 123 lata Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Ogłoszenia

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji, pełnienia medycznych dyżurów lekarskich oraz gotowości i wezwań do pracy w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę miejsca pod reklamę 12,5mkw.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na dzierżawę powierzchni ścian w salach chorych z przeznaczeniem na montaż zestawu urządzeń Systemu Telewizji Szpitalnej do odbioru programów telewizyjnych.

Dostawa rękawic chirurgicznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę miejsca pod reklamę 11,5mkw.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji oraz pełnienia medycznych dyżurów lekarskich i gotowości do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż sprzętu medycznego (środki trwałe) niesprawnego, wycofanego z użytkowania z uwagi na znaczny stopień zużycia i zbędnego wymienionego w załączniku.

Konkurs Ofert w zakresie badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż aparatu rentgenowskiego (środki trwałe) niesprawnego, wycofanego z użytkowania z uwagi na znaczny stopień zużycia i wymienionego w załączniku.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na wynajem tablicy reklamowej 12,5mkw.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2022 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone