Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2022, 123 lata Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na dostawę obuwia medycznego dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na wynajem tablicy reklamowej 11,5mkw.

Konkurs ofert na usługi lekarskie w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

Przeprowadzenie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych lekarskich w Oddziale Dziecięcym.

Dostawa wraz z montażem lampy operacyjnej jednoczaszowej.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do udziału do składania ofert ma dzierżawę miejsca pod reklamę, zlokalizowanej na ogrodzeniu terenu Szpitala.

Wykonanie usługi przeglądu, konserwacji sprzętu przeciwpożarowego w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do udziału do składania ofert ma dzierżawę miejsca pod reklamę, zlokalizowanej na ogrodzeniu terenu Szpitala.

Wykonanie roboty budowlanej polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji gazów medycznych na Oddziale Okulistyki.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2022 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone