Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2022, 123 lata Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na usługę outsourcingu druku dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na usługę odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnej obsługi protetyki stomatologicznej wraz z dzierżawą pomieszczeń.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji oraz pełnienia medycznych dyżurów lekarskich w Oddziale Laryngologicznym

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1 pilnie zatrudni lekarzy.

Świadczenie usługi transportu, odbioru i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach wraz z dzierżawą pomieszczeń.

Zapytanie ofertowe na usługę konsultacji i wsparcia Zamawiającego w wypełnieniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 05.07.2018 o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w zakresie operatora usługi kluczowej w sektorze ochrony zdrowia, polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy oraz obrocie i dystrybucji produktów leczniczych.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż sprzętu medycznego (środki trwałe) niesprawnego, wycofanego z użytkowania z uwagi na znaczny stopień zużycia i zbędnego wymienionego w załączniku.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji oraz pełnienia medycznych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym/ Izbie Przyjęć II

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji oraz pełnienia medycznych dyżurów lekarskich w Oddziale Noworodków II

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2022 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone