Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

powrótOferta Praktyk

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach informuje, że w szpitalu istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich/zawodowych przez studentów i uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego oraz wykonujących zawód medyczny, a także innych zawodów niż zawody medyczne pod warunkiem posiadania odpowiedniego zaplecza organizacyjno-kadrowego.

W celu zagwarantowania studentom/uczniom możliwości odbycia praktyk
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego
Uczelnia/Szkoła składa w kancelarii szpitala wypełnioną treść dokumentu:

Porozumienie w sprawie odbywania praktyk w Szpitalu (wersja PDF)

Osoby zgłaszające się na praktykę zobowiązane są
do zapoznania się i przestrzegania dokumentu:

Regulamin odbywania praktyk studenckich/zawodowych (wersja PDF)

Powyższy regulamin zawiera jako załączniki dokumenty
wymagane do uzupełnienia przy zgłoszeniu się na praktykę:

1. Wniosek o przyjęcie na praktykę studencką/zawodową.
2. Oświadczenie studenta/ucznia przyjętego na praktykę.

Klauzula informacyjna dla odbywających praktyki

 

Informujemy, że sprawy związane z praktykami studenckimi i zawodowymi będą załatwiane w następujące dni tygodnia:

  • poniedziałki od godziny 8:00 do 10:00
  • piątki od godziny 12:00 do 15:00

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone