Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Ogłoszenia ogólne

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ogłasza przetarg na dzierżawę lokalu przy ul. Wita Stwosza 1 w Skierniewicach

Informacje o udzieleniu zamówienia COVID-19

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej - badania rezonansu magnetycznego z opisem badań i dzierżawą pomieszczeń

Świadczenie usług zdrowotnych w ramach dyżurów lekarskich w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Świadczenie usług zdrowotnych w ramach dyżurów lekarskich z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnej obsługi protetyki stomatologicznej wraz z dzierżawą pomieszczeń III.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż echokardiografu typ M2410 B firmy Agilent Technologies.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnej obsługi protetyki stomatologicznej wraz z dzierżawą pomieszczeń.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnej obsługi protetyki stomatologicznej wraz z dzierżawą pomieszczeń.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji oraz pełnienia medycznych dyżurów lekarskich w Oddziale Laryngologicznym

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone