Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Ogłoszenia ogólne

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż sprzętu medycznego (środki trwałe) niesprawnego, wycofanego z użytkowania z uwagi na znaczny stopień zużycia i zbędnego wymienionego w załączniku.

Konkurs ofert na świadczenie usług w Oddziale Chorób Wewnętrznych I

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę miejsca pod reklamę 1,5mkw.

Konkurs ofert na świadczenie usług w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

Konkurs ofert na świadczenie usług lekarskich w Oddziale Dziecięcym.

Konkurs ofert na świadczenie usług lekarskich w Oddziale Kardiologii.

Konkurs ofert na świadczenie usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urologicznej, Oddziale Chirurgii Onkologicznej.

Konkurs ofert na świadczenie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych I

Konkurs ofert na świadczenie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych II i Gastroenterologii

Konkurs ofert na świadczenie usług lekarskich w Oddziale Kardiologii

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone