Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Ogłoszenia ogólne

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż aparatu rentgenowskiego (środki trwałe) niesprawnego, wycofanego z użytkowania z uwagi na znaczny stopień zużycia i wymienionego w załączniku.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na wynajem tablicy reklamowej 12,5mkw.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na wynajem tablicy reklamowej 11,5mkw.

Konkurs ofert na usługi lekarskie w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych lekarskich w Oddziale Dziecięcym.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do udziału do składania ofert ma dzierżawę miejsca pod reklamę, zlokalizowanej na ogrodzeniu terenu Szpitala.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do udziału do składania ofert ma dzierżawę miejsca pod reklamę, zlokalizowanej na ogrodzeniu terenu Szpitala.

Świadczenia zdrowotne w ramach dyżurów lekarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą pomieszczeń.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej w budynku Administracyjno-Usługowym przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach o łącznej powierzchni użytkowej 704,36 m².

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2021 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone