Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
 

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentację medyczną udostępniamy pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, za pośrednictwem Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej - budynek Adminstracji Szpitala, ul. Rybickiego 1, pok. nr 15,
tel. (46) 834 08 48, statystyka@wsz-skier.pl

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Wniosek o udostęnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej


Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą, zgodnie z cennikiem usług medycznych Szpitala:
• 9,90 zł (brutto) – za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej,
• 0,34 zł (brutto) – za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej (bez względu na format),
• 1,98 zł (brutto) – za udostępnianie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych.

 

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MZ. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r .(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 - §78), ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06.11.2008r. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1318), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dnia, 17.06.2019 r.

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone