Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na usługę naprawy cząstkowej nawierzchni dróg położonych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz usługę naprawy schodów i podestu- pawilon G. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na usługę koszenia i wywozu trawy oraz uprzątnięcia terenu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnej obsługi z protetyki stomatologicznej wraz z dzierżawą pomieszczeń.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza konkurs na stanowiska POŁOŻNEJ i PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych z obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę mankietów do pomiaru ciśnienia dla noworodków.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę oprogramowania antywirusowego.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawębłon i odczynników do pracowni RTG i MM.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę tonerów do drukarek.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone