Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Ogłoszenia

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego lekarskiego w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego zaprasza do złożenia oferty na dostawę: Lampy zabiegowej.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego zaprasza do złożenia oferty na dostawę: Aparatu do terapii polem magnetycznym z wyposażeniem.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego zaprasza do złożenia oferty na zakup: Preparatów do dezynfekcji aparatów do hemodializ.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego lekarskiego w Oddziale Laryngologicznym.

Dzierżawa używanego ambulansu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego zaprasza do złożenia oferty na zakup: Paliw płynnych – olej napędowy.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu technicznego obiektów budowlanych.
Termin składania ofert do 22 wrzesień 2017 r., godz.14.00

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego zaprasza do złożenia oferty na dostawę defibrylatora.

Dzierżawa powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedające.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone