Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Oddział Nefrologii i Stacja Dializ

p.o. Ordynatora

lek. Zdzisław Goździk

specjalizacje: choroby wewnętrzne - II st.,

nefrologia - specjalista II st.

 

Pielęgniarka Oddziałowa

Wiesława Rutkowska - Durczyńska

 

tel. 46 834-07-37 - pokój lekarski
tel. 46 834-08-94 - dyżurka pielęgniarek
tel. 46 834-08-07 - stacja dializW Oddziale hospitalizowani są pacjenci, którym wykonuje się:

  • diagnostykę i leczenie z zakresu ostrej i przewlekłej niewydolności nerek
  • diagnostykę i leczenie innych chorób układu moczowego
  • prowadzone jest leczenie immunosupresyjne
  • przygotowywanie do transplantacji nerek
  • biopsje diagnostyczne nerek
  • pełną diagnostykę przyczyn kamicy nerkowej
  • diagnostykę i leczenie powikłań i chorób współistniejącychu chorych dializowanych.

 

Dzięki przestrzennym warunkom lokalowym i estetycznemu wnętrzu oddziału pacjenci mają zapewniony komfort pobytu.

Oddział współpracuje z Instytutem Transplantologii, Centralną Listą Biorców oraz Ośrodkami Transplantacyjnymi w Polsce w zakresie typowania i przygotowywania chorych dializowanych do przeszczepienia nerki. Lekarze oddziału prowadzą badania naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Funkcjonująca przy oddziale Stacja Dializ wyposażona jest w 21 stanowisk dializacyjnych oraz nowoczesną aparaturę do hemodializ dzięki, której możliwe jest prowadzenie leczenia nerkozastępczego przy pomocy przewlekłej dializoterapii.


Zakres świadczeń Stacji Dializ obejmuje:

  • dializy pozaustrojowe u chorych z przewlekłą nieodwracalną niewydolnością nerek (również dializy „gościnne”);
  • dializy pozaustrojowe w ostrych niewydolnościach nerek niezależnie od przyczyny (dotyczy pacjentów nefrologicznych, kardiologicznych, urologicznych, chirurgicznych, diabetologicznych).

Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Nefrologiczna.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone