Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2019, 120 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć

p.o. Kierownika

lek. Krzysztof Niedźwiedzki

 tel. 46 834 07 05

 

 

 

Pielęgniarka Koordynująca:

Dorota Dzius

tel. 46 834 08 16

 

Sekretarka Medyczna

Beata Głusek

tel. 46 834 07 82

 

 

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy znajduje się obok wejścia głównego do szpitala, realizuje usługi w systemie całodobowym.

tel.  46  834 08 17

 

 


 

 

Izba Przyjęć zajmuje się kierowaniem ruchem pacjentów, wypełnianiem dokumentacji medycznej, a co najważniejsze obsługą przyjęć planowych i w stanach ostrych pacjentów.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym obowiązuje TRIAGE - europejski, pięciostopniowy system kwalifikowania pacjentów w zależności od schorzeń lub urazów, z którymi są przyjmowani. 

Wprowadzany w szpitalu w Skierniewicach europejski system TRIAGE stosowany jest w medycynie ratunkowej w większości Państw UE. W Skierniewicach przyjęto jego wersję „Manchester”, która polega na określeniu kolejności przyjmowania pacjentów według pięciu kolorów, przydzielanych w zależności od schorzeń/urazów pacjenta, z jakimi trafił do szpitala:

 • kolor czerwony: pacjenci przyjmowani poza kolejnością z bezpośrednim zagrożeniem życia, gdzie ich stan zdrowia wymaga natychmiastowej stabilizacji czynności życiowych;
 • kolor pomarańczowy: pomoc bardzo pilna; czas oczekiwania do 10 minut; kolor ten będzie przydzielany pacjentom z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia, z silnym bólem i/lub temperaturą;
 • kolor żółty: pomoc pilna; czas oczekiwania do 60 minut; kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania złożonej farmakoterapii;
 • kolor zielony: pomoc odroczona; czas oczekiwania do 240 minut; kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan jest stabilny i wymaga jedynie podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, w tym pacjenci zgłaszający się ze skierowaniami z datą wystawienia dokumentu od dwóch do sześciu dni;
 • kolor niebieski: wyczekujący; czas oczekiwania do 360 minut; kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan jest stabilny, nie wymagający leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym ci zgłaszający się ze skierowaniami z datą powyżej siedmiu dni od wystawienia dokumentu.

 

Po przybyciu na SOR pacjent będzie diagnozowany przez wykwalifikowany personel medyczny, następnie będzie mu przydzielony odpowiedni kolor, według którego będzie mógł oszacować czas oczekiwania w Izbie Przyjęć. W trakcie oczekiwania diagnozowanie będzie powtarzane w celu określenia, czy stan pacjenta nie uległ zmianie. O szacunkowym czasie oczekiwania i kryteriach kwalifikowania będzie informowała pacjentów odpowiednia tablica informacyjna wyeksponowana w Izbie Przyjęć oraz ulotki informacyjne.

Zadaniem systemu TRIAGE jest uporządkowanie kolejności przyjmowania pacjentów tak, aby ci, którzy nie wymagają przyjęcia do szpitala nie stwarzali zagrożenia utraty życia tych, których stan zdrowia wymaga natychmiastowej lub pilnej pomocy medycznej. O występowaniu takich zagrożeń w większości szpitali w Polsce pisała Najwyższa Izba Kontroli w 2012 roku. W raporcie NIK [Nr ewid. 149/2012/P11094/KZD, pkt. 2.2] czytamy: „Szpitalne oddziały ratunkowe udzielały świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom z zachowaniem obowiązujących standardów. Udzielano ich również osobom, które nie znajdowały się w stanie zagrożenia zdrowotnego, a więc nie kwalifikowały się do takiej formy pomocy. Działanie takie stanowiło naruszenie art. 3 pkt 9 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Sytuacja ta stwarza zagrożenie dla pacjentów, którzy faktycznie potrzebują pomocy ze strony SOR [...]”

 


 

Pogotowie Ratunkowe funkcjonuje jako odrębny podmiot prawny, niezależnie od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. S. Rybickiego w Skierniewicach.

 

Kiedy wezwać pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

 


Wezwanie Zespołów Ratownictwa Medycznego lub zgłoszenie się do SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

 

Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • nagły ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi,
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • masywny krwotok z dróg rodnych,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • udar cieplny,
 • wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie lub utoniecie,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległa rana, będąca efektem urazu,
 • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się,
 • dokonana próba samobójcza.

W ramach działań SOR nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty,
 • badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego,
 • profilaktyki pierwotnej – szczepienia oraz kontynuacji leczenia POZ – np. planowe zastrzyki.

Co robić w pozostałych przypadkach?

 • W dni powszednie od godziny 8:00 do 18:00 należy skontaktować się z placówką (poradnią, praktyką lub przychodnią), w której pracuje wybrany przez nas lekarz – lekarz podstawowej opieki medycznej (LEKARZ RODZINNY)
 • W sytuacjach szczególnych, a zwłaszcza nowych zachorowań lub zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych, które wystąpią w nocy, lub w dni wolne od pracy, należy skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej (NPL), realizowanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone