Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć

Kierownik

lek. Krzysztof Niedźwiedzki

 tel. 46 834 07 03

 

 

 

Pielęgniarka Koordynująca:

Dorota Dzius

tel. 46 834 08 16

 

Sekretarka Medyczna

Beata Głusek

tel. 46 834 07 05

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy znajduje się obok wejścia głównego do szpitala, realizuje usługi w systemie całodobowym.

tel.  46  834 08 17

 

TRYB OBSŁUGI PACJENTÓW SOR

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego informuje się, że:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegającej na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie

niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Osoby wymagające realizacji świadczeń

w SOR podlegają ocenie stanu zdrowia i są przydzielone do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia im świadczeń zdrowotnych:

 • kolor czerwony: oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
 • kolor pomarańczowy: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
 • kolor żółty: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
 • kolor zielony: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
 • kolor niebieski: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut;

 Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

 • W dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta;
 • Na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie pomiędzy godziną 18:00 a 8:00 rano dnia następnego; w soboty, niedziele i święta całodobowo.

 

Pogotowie Ratunkowe funkcjonuje jako odrębny podmiot prawny, niezależnie od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. S. Rybickiego w Skierniewicach.

 

Kiedy wezwać pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

 


Wezwanie Zespołów Ratownictwa Medycznego lub zgłoszenie się do SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

 

Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • nagły ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi,
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • masywny krwotok z dróg rodnych,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • udar cieplny,
 • wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie lub utoniecie,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległa rana, będąca efektem urazu,
 • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się,
 • dokonana próba samobójcza.

W ramach działań SOR nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty,
 • badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego,
 • profilaktyki pierwotnej – szczepienia oraz kontynuacji leczenia POZ – np. planowe zastrzyki.

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2021 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone