Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2019, 120 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Ogłoszenia ogólne

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej wycofanej z użytkowania z uwagi na znaczny stopień zużycia i zbędnej wymienionej w załączonym wykazie.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego Nr 1 o pow. 139,47 m2 zlokalizowanego w budynku na działce nr 489 w obrębie 6 M. Skierniewice przy ul. Kopernika 5, woj. łódzkie.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej wycofanej z użytkowania z uwagi na znaczny stopień zużycia i zbędnej wymienionej w załączonym wykazie.

Konkurs ofert pisemnych na sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej wycofanej z użytkowania z uwagi na znaczny stopień zużycia i zbędnej wymienionej w niżej podanym wykazie.

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowej diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą pomieszczeń.

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowej diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, serologii transfuzjologicznej.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż urządzeń stomatologicznych oraz systemu badań wysiłkowych (środki trwałe) wycofanych z użytkowania.

 

Nabór ofert na wybór biegłego rewidenta.

Nabór ofert na wybór biegłego rewidenta

Oferty należy składać do dnia 22.09.2015r do godz. 11:00 na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 w sekretariacie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs – sprzedaż używanych urządzeń stomatologicznych".

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone