Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

 

Ogłoszenia ogólne

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki/położne w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach w okresie od 01.03.2015r. do 28.02.2017r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej wycofanej z użytkowania z uwagi na znaczny stopień zużycia i zbędnej wymienionej w niżej podanym wykazie

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach posiada do sprzedaży:używane butle na podtlenek azotu (poj. ok.7 kg) w ilości 40 sztuk.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację świadczeń zdrowotnych około 87 000
osób ubezpieczonych lub innych osób uprawnionych w zakresie RTG, TK i USG.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku laryngologii wraz z włączeniem tej instalacji do istniejącej sieci zewnętrznej.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Wiesław Mostowski nr tel. 46 834 08 46
Termin składania ofert do 17.11.2014r do godz.15.00

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu technicznego
w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Wiesław Mostowski nr tel. 46 834 08 46

Termin składania ofert do 07.11.2014r do godz.15.00

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach zaprasza do udziału w pisemnym
przetargu na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie Mini Baru tj.
małego punktu gastronomicznego na terenie gównego budynku szpitala
o łącznej powierzchni użytkowej 33,76 m².

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach informuje, że posiada do sprzedaży środki trwałe postawione w stan likwidacji o znacznym stopniu zużycia.

Oferty pisemne z proponowaną ceną zakupu wybranego środka trwałego prosimy kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 , 96 –100 Skierniewice Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu :

46 834 08 26

Składanie ofert do dnia 12 listopada 2014 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach 
ul. Rybickiego 1 , 
96-100 Skierniewice 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę :
dostawa i montaż 1 sztuki szlabanu automatycznego
na wjeździe na teren Szpitala.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach informuje, że posiada do sprzedaży środki trwałe postawione w stan likwidacji o znacznym stopniu zużycia.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone