Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2021, 122 lata Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Zakład Patomorfologii

Kierownik

prof. dr hab. med. Marian Danilewicz

tel. kontaktowy: 46 834 08 08

ul. Rybickiego 1 (pawilon E),
96-100 Skierniewice


Z-ca Kierownika
mgr Elżbieta Tuka

 

Zakład oferuje następujący zakres usług:

  • badania histopatologiczne;
  • barwienie histochemiczne;
  • badania tkanek twardych wymagających wstępnego odwapnienia;
  • badania histopatologiczne wycinków pobranych z różnych narządów podczas sekcji;
  • badania cytologiczne plwociny;
  • biopsja cienkoigłowa narządów;
  • badania cytologiczne dostarczonych rozmazów z zakresu cytologii złuszczeniowej (cytologia ginekologiczna oraz płyny z jam ciała);
  • badanie śródoperacyjne materiału tkankowego.

Podmioty medyczne oraz pacjentów nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem społecznym zapraszamy do korzystania z usług zakładu na zasadach komercyjnych.

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2021 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone