Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2019, 120 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Ogłoszenia ogólne

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnej obsługi z protetyki stomatologicznej wraz z dzierżawą pomieszczeń.

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego sprzętu medycznego i laboratoryjnego.

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowych godzin ordynacji oddziału i w ramach dyżuru medycznego.

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rezonansu magnetycznego z opisem badania i dzierżawą pomieszczeń.

Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie realizacji świadczeń w zakresie rezonansu magnetycznego.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej - badania rezonansu magnetycznego.

Dzierżawa pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej - badania rezonansu magnetycznego.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  w Skierniewicach ogłasza nabór ofert w postępowaniu ofertowym w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016.

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego sprzętu medycznego

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone