Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Ogłoszenia ogólne

Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie realizacji świadczeń w zakresie rezonansu magnetycznego.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej - badania rezonansu magnetycznego.

Dzierżawa pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej - badania rezonansu magnetycznego.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  w Skierniewicach ogłasza nabór ofert w postępowaniu ofertowym w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016.

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego sprzętu medycznego

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż mebli wycofanych z użytkowania.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: czynności techniczne z protetyki stomatologicznej.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej wycofanej z użytkowania z uwagi na znaczny stopień zużycia i zbędnej wymienionej w załączonym wykazie.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego Nr 1 o pow. 139,47 m2 zlokalizowanego w budynku na działce nr 489 w obrębie 6 M. Skierniewice przy ul. Kopernika 5, woj. łódzkie.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone