Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2019, 120 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Ogłoszenia ogólne

Dzierżawa pomieszczenia z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie kwiaciarni.

Dzierżawa pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej w rodzaju technika dentystyczna

Konkurs Ofert w zakresie badań diagnostycznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego lekarskiego w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach ogłasza konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego lekarskiego w Oddziale Laryngologicznym.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego lekarskiego w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego lekarskiego w Oddziale Laryngologicznym.

Dzierżawa powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedające.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach ogłasza nabór ofert w postępowaniu ofertowym w sprawie wyboru firmy audytorskiej w celu badania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone