Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2019, 120 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Ogłoszenia ogólne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach ogłasza konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego lekarskiego w Oddziale Laryngologicznym.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego lekarskiego w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego lekarskiego w Oddziale Laryngologicznym.

Dzierżawa powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedające.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach ogłasza nabór ofert w postępowaniu ofertowym w sprawie wyboru firmy audytorskiej w celu badania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w Oddziale Laryngologicznym.

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnej obsługi z protetyki stomatologicznej wraz z dzierżawą pomieszczeń.

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego sprzętu medycznego i laboratoryjnego.

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowych godzin ordynacji oddziału i w ramach dyżuru medycznego.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone