Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Zamówienia do kwoty 130 tys. zł.

Zapytanie ofertowe na wykonanie testów specjalistycznych aparatów rtg, tomografu i mammografu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Dostawa rękawic chirurgicznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Zapytanie ofertowe na dostawę obuwia medycznego dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Przeprowadzenie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dostawa wraz z montażem lampy operacyjnej jednoczaszowej.

Wykonanie usługi przeglądu, konserwacji sprzętu przeciwpożarowego w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Wykonanie roboty budowlanej polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji gazów medycznych na Oddziale Okulistyki.

Wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu fundamentu pod zbiornik tlenowy.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeglądu, konserwacji sprzętu przeciwpożarowego w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na konserwację i obsługę ruchową stacji transformatorowej 15/0,4kV, nr 2-A226, nazwa „Sobieskiego Szpital".

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2021 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone