Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2019, 120 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Ogłoszenia ogólne

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie rokowań na realizację świadczeń zdrowotnych zakresie badań diagnostycznych - (densytometria, ph-metria, ECPW, bronchoskopia, konsultacje specjalistyczne- neurochirurgia, hematologia ) dla około 87 000 osób ubezpieczonych lub innych osób uprawnionych.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej wycofanej z użytkowania.

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych około 87 000 osób ubezpieczonych lub innych osób uprawnionych.

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych około 87 000 osób ubezpieczonych lub innych osób uprawnionych.
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych około 87 000 osób ubezpieczonych lub innych osób uprawnionych w zakresie: Czynności techniczne z protetyki stomatologicznej

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki/położne w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach w okresie od 01.03.2015r. do 28.02.2017r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej wycofanej z użytkowania z uwagi na znaczny stopień zużycia i zbędnej wymienionej w niżej podanym wykazie

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach posiada do sprzedaży:używane butle na podtlenek azotu (poj. ok.7 kg) w ilości 40 sztuk.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację świadczeń zdrowotnych około 87 000
osób ubezpieczonych lub innych osób uprawnionych w zakresie RTG, TK i USG.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku laryngologii wraz z włączeniem tej instalacji do istniejącej sieci zewnętrznej.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Wiesław Mostowski nr tel. 46 834 08 46
Termin składania ofert do 17.11.2014r do godz.15.00

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone