Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

 

Kierownictwo

 

Dyrektor

Jacek Kaniewski

Sekretariat: tel. 046 834-07-50
fax. 046 834-08-23

e-mail: dyrektor@wsz-skier.pl

 


 

 

Zastępca Dyrektora
ds. Opieki Zdrowotnej

lek. Dariusz Diks

Sekretariat: tel. 046 834-08-09
fax. 046 834-08-23

e-mail: d.diks@wsz-skier.pl

 


 

 

Główny Księgowy

Małgorzata Majcher

 

tel. 046 834-08-86

e-mail: glowny.ksiegowy@wsz-skier.pl

 


 

 

 

Naczelna Pielęgniarka

Grażyna Majkowska

 

 tel. 46 834-08-60

  e-mail:g.majkowska@wsz-skier.pl


 

RADA SPOŁECZNA

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Łódzkiego oraz organem doradczym Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach (podstawa prawna: statut WSZ w Skierniewicach oraz Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654).

 

Skład Rady kadencji 2016-2020:

Przewodniczący: Ewa Bombała
Z-ca Przewodniczącego: Ryszard Pawlewicz
   
Członkowie: Agata Katarzyna Paprocka
  Bartłomiej Lipski
  Radosław Mikuła
  Dorota Rutkowska
  Piotr Kagankiewicz

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone