Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Przyjęcie do szpitala

Uprzejmie informujemy, iż planowe przyjęcia do naszego szpitala odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 10.00, przy czym na piątki planowane są te hospitalizacje, które mogą być wykonane tego samego dnia.


Nie przyjmujemy pacjentów do hospitalizacji planowej w soboty, niedziele i święta.

 

Zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala:

  1. Skierowanie od lekarza (nie jest wymagane od pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia oraz kobiet zgłaszających się do porodu)
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i PESEL.
  3. Dokumentacja medyczna istotna dla podejmowanego leczenia szpitalnego (wyniki badań lekarskich, wyniki badań dodatkowych - laboratoryjnych, obrazowych, ostatnie karty wypisowe ze szpitala lub inne ważne dokumenty dot. stanu zdrowia, jeżeli są posiadane)

 

W przypadku osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:

  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
  • lub Certyfikat Zastępczy,
  • lub poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP).

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 922) uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice. Prosimy o zapoznanie się z poniższą Klauzulą Informacyjną, dostępną do pobrania TUTAJ

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone