Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

 

Ogłoszenia ogólne

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż urządzeń stomatologicznych oraz systemu badań wysiłkowych (środki trwałe) wycofanych z użytkowania.

 

Nabór ofert na wybór biegłego rewidenta.

Nabór ofert na wybór biegłego rewidenta

Oferty należy składać do dnia 22.09.2015r do godz. 11:00 na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 w sekretariacie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs – sprzedaż używanych urządzeń stomatologicznych".

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do składania ofert na dzierżawę miejsca pod tablice reklamowe.

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie rokowań na realizację świadczeń zdrowotnych zakresie badań diagnostycznych - (densytometria, ph-metria, ECPW, bronchoskopia, konsultacje specjalistyczne- neurochirurgia, hematologia ) dla około 87 000 osób ubezpieczonych lub innych osób uprawnionych.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej wycofanej z użytkowania.

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych około 87 000 osób ubezpieczonych lub innych osób uprawnionych.

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych około 87 000 osób ubezpieczonych lub innych osób uprawnionych.
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych około 87 000 osób ubezpieczonych lub innych osób uprawnionych w zakresie: Czynności techniczne z protetyki stomatologicznej

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone