Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Poród w szpitalu

Porody w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w Skierniewicach odbywają się w ramach koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży. Szpital jako jeden z trzech podmiotów w województwie łódzkim otrzymał finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację tej najnowszej formy opieki położniczej. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży gwarantuje całkowicie bezpłatne, kompleksowe i nielimitowane wykonanie pacjentkom i noworodkom wszystkich niezbędnych, objętych programem badań diagnostycznych i procedur medycznych.

OPIS PROGRAMU

Program „Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży" (KOC) jest w pełni zorganizowanym i kompleksowym świadczeniem, które otacza opieką matkę i dziecko od momentu potwierdzenia ciąży lub zgłosznia się pacjentki do WSZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach, do czasu ukończenia przez dziecko pierwszych sześciu tygodni życia.

Zakres usług obejmuje wszystkie istniejące tryby opieki, tj.: specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, przedporodową i poporodową opiekę położnej, poród, a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizację.

Ponadstandardowo w stosunku do klasycznej formy opieki położniczej program umożliwia m.in. znieczulenie zewnątrzoponowe porodu, kontakt z personelem 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu i zapewnienie konsultacji stomatologicznej. Poród na życzenie kobiety w ciąży może odbywać się w nowoczesnej sali porodów rodzinnych, wyposażonej w wysokiej klasy łóżko porodowe, kącik relaksacyjny dla partnera, a także łazienkę z biczami wodnymi.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Do objęcia opieką w ramach świadczenia kwalifikują się wszystkie kobiety w ciąży, które zgłoszą się do WSZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach i podpiszą informację o przystąpieniu do KOC.

Program warunkuje zapewnienie najwyższej jakości opieki. Każda pacjentka otrzyma wypełnioną ankietę, w której oceni poszczególne etapy programu. Ankiety przekazywane będą do NFZ, gwarantując stały nadzór instytucji finansującej nad jakością realizowanych świadczeń.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z OBJĘCIA PROGRAMEM

 • zapewnienie skoordynowanej opieki nad matką i dzieckiem od momentu potwierdzenia ciąży lub zgłoszenia się pacjentki, do czasu ukończenia przez dziecko ierwszych sześciu tygodni życia;
 • otrzymanie kompleksowego pakietu informacji, w których zawarte są najważniejsze wytyczne: dane kontaktowe do koordynatora, dane teleadresowe do komórek współrealizujących program wraz z wykazem świadzeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzenia;
 • nielimitowane specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, przedporodowa i poporodowa opieka położnej a także hospitalizacja;
 • wyznaczanie wizyt w poradni na konkretne godziny (bez oczekiwania);
 • możliwość wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego;
 • zapewnienie konsultacji stomatologicznej;
 • w przypadku wystąpienia konieczności leczenia w ośrodku o wyższym stopniu referencyjności zapewnienie opieki w szpitalu specjalistycznym o najwyższym stopniu referencyjności – Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;
 • bezpłatna edukacja przedporodowa dla kobiet w ciąży, przygotowująca do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa – Szkoła Rodzenia;
 • możliwość wyboru osoby sprawującej opiekę;
 • ustalenie indywidualnego planu opieki perinatalnej;
 • możiwość kontaktu telefonicznego z Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym (ośrodkiem koordynującym program) oraz możliwość uzyskania konsultacji – 24h/dobę 7 dni w tygodniu.

 

PLIKI DO POBRANIA

karta informacyjna KOC - zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania (wg zarządzenia Ministra Zdrowia z dn. 20 września 2012 r. - Dz. U. Poz. 1100 z późn. zm.);
poród w szpitalu – podstawowe informacje o warunkach pobytu;
przyjęcie do szpitala – wyprawka dla dziecka i mamy na czas porodu;
znieczulenie podczas porodu fizjologicznego;
szkoła rodzenia;
urządzenie homeKTG firmy Comarch do samodzielnych badań KTG w domu.

 

WAŻNE TELEFONY:

CAŁODOBOWA INFOLINIA DLA PACJENTEK W RAMACH KOC

tel. (46) 834 08 65

Oddział położniczo-ginekologiczny
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 4 (budynek główny, II piętro)

Kierownik – lek. Jacek Florek
p.o. Położnej Oddziałowej – Ewa Paradowska
tel. 46 834-07-61 - pokój lekarski
tel. 46 834-08-80 - dyżurka położnych (odcinek ginekologiczny)
tel. 46 834-08-65 - dyżurka położnych (odcinek położniczy)
tel. 46 834-07-88 - sala porodowa

Oddział noworodkowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 4 (budynek główny, II piętro)

Ordynator – dr n. med. Elżbieta Jędrzejewska
Pielęgniarka Oddziałowa – Joanna Grotkowska
tel. 46 834-08-71 - pokój lekarski
tel. 46 834-08-65 - dyżurka pielęgniarek

Poradnia położniczo-ginekologiczna „K"
Adres: ul. Wita Stwosza 1
tel. 46 833-29-69 lub 833-33-40 wew. 19

Według miesięcznego grafiku przyjmują lekarze: Anna Zawadzka, Joanna Jastrzębska, Jacek Florek, Karol Koneczny, Agnieszka Dzik-Rudnicka, Zbigniew Jachymski, Elżbieta Pawłowska.
Położna: Jolanta Nakończa
Rejestracja do poradni odbywa się bez skierowania lekarskiego. Pacjentka zobowiązana jest do podania numeru PESEL. Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone