Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2019, 120 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Ogłoszenia

Dzierżawa pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o profilu medycznym- gabinet fizjoterapii.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Dzierżawa pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o profilu medycznym.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na dostawy mankietów ciśnieniowych, czujników oraz przewodów do urządzeń medycznych.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia ofert na stanowisko: Kierownik Działu Eksploatacyjno - Technicznego.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeglądu, konserwacji sprzętu przeciwpożarowego w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zakup gaśnic.

Dzierżawa pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o profilu medycznym.

Zaproszenie do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w ramach umowy na dofinansowanie projektu informatycznego dla WSZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach (Projekt RPO)

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone