Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2021, 122 lata Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na konserwację i obsługę ruchową stacji transformatorowej 15/0,4kV, nr 2-A226, nazwa „Sobieskiego Szpital".

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej w budynku Administracyjno-Usługowym przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach o łącznej powierzchni użytkowej 704,36 m².

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na wynajem tablicy reklamowej 2,0 mkw.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na wynajem tablicy reklamowej 11,5mkw.

Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych usytuowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę rękawic chirurgicznych .

Dostawa obuwia medycznego oraz odzieży i obuwia dla członków zespołu ratownictwa medycznego dla pracowników.

Świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą pomieszczeń

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na drzewa po ścięciu.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2021 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone