Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

 

Ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Dzierżawa pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o profilu medycznym.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na dostawy mankietów ciśnieniowych, czujników oraz przewodów do urządzeń medycznych.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeglądu, konserwacji sprzętu przeciwpożarowego w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz zakup gaśnic.

Dzierżawa pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o profilu medycznym.

Zaproszenie do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w ramach umowy na dofinansowanie projektu informatycznego dla WSZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach (Projekt RPO)

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na dostawy zestawów komputerowych, drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż traktorka ogrodowego z kosiarką, niesprawnego i wycofanego z użytkowania z uwagi na znaczny stopień zużycia i zbędnego.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone