Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2019, 120 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Zamówienia publiczne

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych.

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów ortopedycznych.

Dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu medycznego.

Dostawa aparatu usg oraz kardiotokografu.

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu okulistycznego oraz materiałów zużywalnych do fakoemulsyfikatora z dnia 10.07.2015 w zakładce zamówienia publiczne.

Przetarg nieograniczony : Dostawa urządzeń medycznych

Przetarg nieograniczony na usługę: Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę błon, odczynników Rtg i MM

Dot. przetargu nieograniczonegon na dostawę dostawa leków, substancji recepturowych i wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów do sterylizacji.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone