Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

 

Ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego zaprasza do złożenia oferty na zakup: Paliw płynnych – olej napędowy.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu technicznego obiektów budowlanych.
Termin składania ofert do 22 wrzesień 2017 r., godz.14.00

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego zaprasza do złożenia oferty na dostawę defibrylatora.

Dzierżawa powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedające.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania:
1) Audytu energetycznego dla budynków szpitala,
2) Programu funkcjonalno – użytkowego,
3) Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym i załącznikami do tych dokumentów

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z resuscytacji noworodka.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach ogłasza nabór ofert w postępowaniu ofertowym w sprawie wyboru firmy audytorskiej w celu badania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego.

Wojewódzki Szpital Zespolony im Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę: Paliw płynnych – olej napędowy.

Wojewódzki Szpital Zespolony im Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę: Sprzętu jednorazowego użytku do respiratora Bellavista.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego w Oddziale Laryngologicznym.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone