Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2022    123 lata Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Znieczulenie zewnątrzoponowe

Szanowne Pacjentki,

z uwagi na zmniejszoną obsadę anestezjologiczną z powodu wzmożonej zachorowalności na SARS-CoV2 nie ma możliwości zapewnienia znieczulenia zewnątrzoponowego porodu, do odwołania.

Celem znieczulenia podczas porodu fizjologicznego, zwanego dalej analgezją regionalną porodu (zewnątrzoponowego, podpajęczynówkowego), jest złagodzenie bólu porodowego do poziomu akceptowalnego przez rodzącą.

Pacjentka w czasie analgezji i porodu ma prawo odczuwać niebolesne skurcze macicy. Całkowite zniesienie czucia w trakcie porodu może spowodować znaczne wydłużenie II okresu porodu oraz konieczność jego zabiegowego ukończenia.

Analgezja regionalna porodu nie wpływa na czas trwania i okresu porodu.

Warunki wykonania analgezji regionalnej porodu:
- życzenie rodzącej,
- akceptacja położnika,
- kwalifikacja anestezjologiczna,
- brak przeciwwskazań.

Przeciwwskazania:
- zaburzenia krzepnięcia krwi,
- miejscowe infekcje, posocznica,
- nagłe stany położnicze,
- niektóre choroby i wady serca,
- przebyte cięcie cesarskie (przeciwwskazanie względne z powodu niebezpieczeństwa przeoczenia pęknięcia macicy).

Znieczulenie jest wykonywane po ustabilizowaniu się czynności skurczowej i rozwarciu ujścia zewnętrznego szyjki macicy na około 3-4 cm.

W czasie i po analgezji regionalnej porodu może dojść do rzadkich powikłań, takich jak:
- popunkcyjne bóle głowy (2-10 %),
- bóle pleców w miejscu wkłucia (do 5 dni),
- niedostateczna analgezja,
- krwiak zewnątrzoponowy,
- uszkodzenia neurologiczne (1:150 000),
- inne, których przewidzieć nie można.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP
2014-2022 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone