Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2022, 123 lata Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Znieczulenie zewnątrzoponowe

Szanowne Pacjentki,

z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie jesteśmy w stanie zapewnić znieczulenia zewnątrzoponowego do odwołania.

Celem znieczulenia podczas porodu fizjologicznego, zwanego dalej analgezją regionalną porodu (zewnątrzoponowego, podpajęczynówkowego), jest złagodzenie bólu porodowego do poziomu akceptowalnego przez rodzącą.

Pacjentka w czasie analgezji i porodu ma prawo odczuwać niebolesne skurcze macicy. Całkowite zniesienie czucia w trakcie porodu może spowodować znaczne wydłużenie II okresu porodu oraz konieczność jego zabiegowego ukończenia.

Analgezja regionalna porodu nie wpływa na czas trwania i okresu porodu.

Warunki wykonania analgezji regionalnej porodu:
- życzenie rodzącej,
- akceptacja położnika,
- kwalifikacja anestezjologiczna,
- brak przeciwwskazań.

Przeciwwskazania:
- zaburzenia krzepnięcia krwi,
- miejscowe infekcje, posocznica,
- nagłe stany położnicze,
- niektóre choroby i wady serca,
- przebyte cięcie cesarskie (przeciwwskazanie względne z powodu niebezpieczeństwa przeoczenia pęknięcia macicy).

Znieczulenie jest wykonywane po ustabilizowaniu się czynności skurczowej i rozwarciu ujścia zewnętrznego szyjki macicy na około 3-4 cm.

W czasie i po analgezji regionalnej porodu może dojść do rzadkich powikłań, takich jak:
- popunkcyjne bóle głowy (2-10 %),
- bóle pleców w miejscu wkłucia (do 5 dni),
- niedostateczna analgezja,
- krwiak zewnątrzoponowy,
- uszkodzenia neurologiczne (1:150 000),
- inne, których przewidzieć nie można.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2022 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone