Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Opieka Koordynowana (KOCII)

Program „Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży" (KOC) jest w pełni zorganizowanym i kompleksowym świadczeniem, które otacza opieką matkę i dziecko od momentu potwierdzenia ciąży lub zgłosznia się pacjentki do WSZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach, do czasu ukończenia przez dziecko pierwszych sześciu tygodni życia.

Zakres usług obejmuje wszystkie istniejące tryby opieki, tj.: specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, przedporodową i poporodową opiekę położnej, poród, a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizację.

Ponadstandardowo w stosunku do klasycznej formy opieki położniczej program umożliwia m.in. znieczulenie zewnątrzoponowe porodu, kontakt z personelem 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu i zapewnienie konsultacji stomatologicznej. Poród na życzenie kobiety w ciąży może odbywać się w nowoczesnej sali porodów rodzinnych, wyposażonej w wysokiej klasy łóżko porodowe, kącik relaksacyjny dla partnera, a także łazienkę z biczami wodnymi.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Do objęcia opieką w ramach świadczenia kwalifikują się wszystkie kobiety w ciąży, które zgłoszą się do WSZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach i podpiszą informację o przystąpieniu do KOC.

Program warunkuje zapewnienie najwyższej jakości opieki. Każda pacjentka otrzyma wypełnioną ankietę, w której oceni poszczególne etapy programu. Ankiety przekazywane będą do NFZ, gwarantując stały nadzór instytucji finansującej nad jakością realizowanych świadczeń.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z OBJĘCIA PROGRAMEM

 • zapewnienie skoordynowanej opieki nad matką i dzieckiem od momentu potwierdzenia ciąży lub zgłoszenia się pacjentki, do czasu ukończenia przez dziecko ierwszych sześciu tygodni życia;
 • otrzymanie kompleksowego pakietu informacji, w których zawarte są najważniejsze wytyczne: dane kontaktowe do koordynatora, dane teleadresowe do komórek współrealizujących program wraz z wykazem świadzeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzenia;
 • nielimitowane specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, przedporodowa i poporodowa opieka położnej a także hospitalizacja;
 • wyznaczanie wizyt w poradni na konkretne godziny (bez oczekiwania);
 • możliwość wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego;
 • zapewnienie konsultacji stomatologicznej;
 • w przypadku wystąpienia konieczności leczenia w ośrodku o wyższym stopniu referencyjności zapewnienie opieki w szpitalu specjalistycznym o najwyższym stopniu referencyjności – Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;
 • bezpłatna edukacja przedporodowa dla kobiet w ciąży, przygotowująca do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa – Szkoła Rodzenia;
 • możliwość wyboru osoby sprawującej opiekę;
 • ustalenie indywidualnego planu opieki perinatalnej;
 • możiwość kontaktu telefonicznego z Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym (ośrodkiem koordynującym program) oraz możliwość uzyskania konsultacji – 24h/dobę 7 dni w tygodniu.

 

Zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania:

Termin badania Świadczenie profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne
1 2 3
Do 10 tyg. ciąży 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
4. Badanie gruczołów sutkowych.
5. Określenie wzrostu i masy ciała.
6. Ocena ryzyka ciążowego.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
8. Przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie.
9. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
1. Grupa krwi Rh.
2. Przeciwciała odpornościowe.
3. Morfologia krwi.
4. Badanie ogólne moczu.
5. Badanie cytologiczne.
6. Badanie czystości pochwy.
7. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo.
8. VDRL.
9. Badanie stomatologiczne, uwzględniające ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, określenie potrzeb profilaktyczno-leczniczych i ustalenie planu leczenia.
10. Badania HIV i HCV.
11. Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM) i różyczki.
11-14 tydz. ciąży 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
4. Pomiar masy ciała.
5. Ocena ryzyka ciążowego.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
1. Badanie ultrasonograficzne.
2. Badanie ogólne moczu.
3. Badanie cytologiczne, jeśli nie zostało wykonane we wcześniejszym okresie ciąży.
15-20 tydz. ciąży 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
4. Pomiar masy ciała.
5. Ocena ryzyka ciążowego.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
1. Morfologia krwi.
2. Badanie ogólne moczu.
3. Badanie czystości pochwy.
4. Badanie cytologiczne, jeśli nie zostało wykonane we wcześniejszym okresie ciąży.
21-26 tydz. ciąży 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.
3. Ocena czynności serca płodu.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
5. Pomiar masy ciała.
6. Ocena ryzyka ciąży.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
8. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.
9. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej (szkoła rodzenia) lub indywidualnej.
1. Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g. glukozy (w 24-28 tyg. ciąży) – dwukrotne oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo) oraz po 2 godz. od podania glukozy.
2. Badanie ultrasonograficzne.
3. Badanie ogólne moczu.
4. Przeciwciała anty-Rhu kobiet z Rh(-).
5. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy.
6. Badanie cytologiczne, jeśli nie zostało wykonane we wcześniejszym okresie ciąży.
27-32 tydz. ciąży 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie we wzierniku i zestawione.
3. Ocena czynności serca płodu.
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
5. Pomiar masy ciała.
6. Ocena ryzyka ciążowego.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
8. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej (szkoła rodzenia) lub indywidualnej.
1. Morfologia krwi.
2. Badanie ogólne moczu.
3. Przeciwciała odpornościowe.
4. Badanie ultrasonograficzne.
5. W przypadku występowania wskazań – podanie globuliny anty-D (28-30 tydz. ciąży).
6. Badanie cytologiczne, jeśli nie zostało wykonane we wcześniejszym okresie ciąży.
33-37 tydz. ciąży 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie położnicze.
3. Ocena wymiarów miednicy.
4. Badanie we wzierniku i zestawione.
5. Ocena czynności serca płodu.
6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
7. Ocena aktywności płodu.
8. Badanie gruczołów sutkowych.
9. Pomiar masy ciała.
10. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.
11. Ocena ryzyka ciążowego.
12. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
13. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej (szkoła rodzenia) lub indywidualnej.
14. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
1. Morfologia krwi.
2. Badanie ogólne moczu.
3. Badanie czystości pochwy.
4. Antygen HBs.
5. Badanie w kierunku HIV.
6. Posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących.
7. W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: VDRL, HCV.
8. Badanie cytologiczne, jeśli nie zostało wykonane we wcześniejszym okresie ciąży.
38-39 tydz. ciąży 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie położnicze.
3. Ocena czynności serca płodu.
4. Ocena aktywności płodu.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
6. Pomiar masy ciała.
7. Ocena ryzyka ciążowego.
8. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
9. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej (szkoła rodzenia) lub indywidualnej.
10. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziecinie położnictwa i ginekologii.
1. Badanie ogólne moczu.
2. Morfologia krwi.
Po 40 tyg. ciąży badanie co 2-3 dni 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie położnicze.
3. Badanie we wzierniku i zestawione – według wskazań medycznych.
4. Ocena ruchów płodu.
5. Ocena czynności serca płodu.
6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
7. Pomiar masy ciała.
8. Ocena ryzyka ciążowego.
9. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
10. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej (szkoła rodzenia) lub indywidualnej.
11. Skierowanie do hospitalizacji po 41 tyg. ciąży
1. Badania KTG.
2. Badanie ultrasonograficzne (jednorazowo).

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone