Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2019, 120 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

powrótOgłoszenie z dnia 02.12.2016

Zapytanie ofertowe usługa wykonania Studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu planowanego do aplikowania, do Konkursu nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/16 o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn: „Przebudowa i modernizacja bloków operacyjnych z infrastrukturą, salami i pomieszczeniami towarzyszącymi, centralną sterylizatornią wraz z zakupem sprzętu i aparatury wyposażenia medycznego na OITiA.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Umowa opracowanie wniosku do Konkursu i studium wykonalności popr AL 28.10.2016

Wykaz zrealizowanych projektów

Zał. 1 Formularz oferty

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone