Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2019, 120 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Zamówienia publiczne

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu okulistycznego i materiałów zużywalnych fakoemulsyfikatora

Dot. przetargu nieograniczonego na wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w tym odpadów zakaźnych pochodzących z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej WSZ w Skierniewicach - grupa 1801 (kod odpadów: 180101, 180102, 180103, 180104, 180106, 180107, 180108, 180109).

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników labolatoryjnych, odczynników do badań histopatologicznych oraz podłoży dermatologicznych

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę leków, substancji recepturowych i wyrobów medycznych

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone