Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

powrótOgłoszenie z dnia 07.09.2017

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania:
1) Audytu energetycznego dla budynków szpitala,
2) Programu funkcjonalno – użytkowego,
3) Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym i załącznikami do tych dokumentów
dla projektu przewidzianego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 : Konkurs dla naboru nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 przedmiot zamówienia

Zał. nr 2- Formularz oferty

zał. nr 3 - Projekt umowy

Zał. nr 4 - Oświadczenie

Zał. nr 5 - wykaz usług

Informacja dla Wykonawców

Informacja o wyborze Wykonawcy

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone