Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2019, 120 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Zamówienia do 30 tys. euro

Dzierżawa używanego ambulansu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego zaprasza do złożenia oferty na zakup: Paliw płynnych – olej napędowy.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie jednorocznego przeglądu technicznego obiektów budowlanych.
Termin składania ofert do 22 wrzesień 2017 r., godz.14.00

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego zaprasza do złożenia oferty na dostawę defibrylatora.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania:
1) Audytu energetycznego dla budynków szpitala,
2) Programu funkcjonalno – użytkowego,
3) Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym i załącznikami do tych dokumentów

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z resuscytacji noworodka.

Wojewódzki Szpital Zespolony im Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę: Paliw płynnych – olej napędowy.

Wojewódzki Szpital Zespolony im Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę: Sprzętu jednorazowego użytku do respiratora Bellavista.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę komputerów i drukarek.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż klimatyzatorów.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone